Polityka prywatności
  • INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie 01-302 ul. Połczyńska 96, adres do korespondencji: ul. Połczyńska 96 01-302 Warszawa („Administrator”).

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych
za pośrednictwem adresu: iodo@malibupc.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. Jawna w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. Jawna [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*] w celu:

a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, lub zawarte w bazie danych Administratora

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do czasu utylizacji dokumentów archiwalnych. W szczególności dotyczy to danych pobranych w celu:

a) zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora:

b) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. Jawna

d) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. Jawna (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. Jawna): firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz podmioty realizujące gwarancję lub usługi dodatkowe wykupione bądź przysługujące klientowi).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 500 043 842

Email: sklep@malibupc.pl

więcej więcej
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl